Bierzmowanie w Zbawicielu. W tym roku bez egzaminów i w maseczkach

W parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania 26 czerwca. Ceremonia odbyła się z zaleceniami sanitarnymi, a także zgodnie z zarządzeniem Kurii biskupiej odnośnie tegorocznego udzielania sakramentu bierzmowani.

O przystąpieniu kandydatów do sakramentu bierzmowania decydowali rodzice lub opiekunowie prawni. Nie został przeprowadzany żaden egzamin sprawdzający wiedzę katechizmową kandydatów oprócz świadectwa wiary.

Ze względu na bezpieczeństwo ograniczono udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej z przyjęciem sakramentu. Wszyscy uczestnicy liturgii musieli mieć maseczki ochronne. Świadkami bierzmowania byli animatorzy, którzy przygotowywali wcześniej młodzież w małych grupach.