Bierzmowanie w Bazylice w Myszyńcu. Bogu niech będą dzięki!

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ,,sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. ,,Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

Do sakramentu przystępują uczniowie klas drugich gimnazjalnych oraz dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej.Kandydat odpowiednio wcześniej obiera sobie patrona bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

W tym roku w Myszyńcu sakrament bierzmowania został udzielony 7 czerwca.