Bezpłatne szkolenia „z Internetu” w gminie Rzekuń. Weź udział!

Gmina Rzekuń organizuje bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Dla uczestników będzie to doskonała okazja, aby zdobyć lub zwiększyć wiedzę z zakresu wyszukiwania, zastosowania i przetwarzania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Zainteresowane osoby będą miały możliwość wyboru jednego z siedmiu modułów szkoleniowych:

  • rodzic w Internecie
  • mój biznes w sieci
  • moje finanse i transakcje w sieci
  • działam w sieciach społecznościowych
  • tworzę własną stronę internetową (blog)
  • rolnik w sieci
  • kultura w sieci

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które posiadają ukończone 25 lat, zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego, chcą zdobyć lub podnieść swoje kompetencje cyfrowe, a także nie brały udziału w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych w ramach naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym w szkoleniu. Szkolenie będzie trwało 2 dni szkoleniowe (po 8 godzin szkoleniowych każdy), w trakcie których przewidziany jest poczęstunek, ciepłe napoje oraz obiad. Szkolenia będą odbywały się na terenie gminy Rzekuń.

Rekrutacja trwać będzie aż do osiągnięcia wymaganej liczby uczestników, czyli 288. W pierwszej kolejności na listę uczestników wpisani będą mieszkańcy gminy.

Zgłoszenia należy składać w pok. nr 102 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu. Dodatkowe pytania można kierować telefonicznie pod numerami 29 643 20 33, 29 643 20 45 wew. 140.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są również na stronie GMINY RZEKUŃ.