Bezpiecznie na drodze. Odblaski i jazda w ekstremalnych warunkach

Prawie 5,5 tys. dzieci z subregionu ostrołęckiego weźmie w tym roku szkolnym udział w zajęciach o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Zakończył się też pilotażowy program szkoleń na Torze Modlin. Z subregionu ostrołęckiego brało w nim udział 50 osób powyżej 55. roku życia i 29 młodych kierowców. To tylko część z działań prowadzonych przez samorząd województwa razem z mazowieckimi WORD-ami.

Pod koniec sierpnia 2014 roku zmieniły się przepisy – każdy pieszy poruszający się po drodze po zmroku poza obszarem zabudowanym musi mieć elementy odblaskowe, które ułatwią jego widoczność. Aby zwiększyć bezpieczeństwo Mazowszan, samorząd województwa ruszył wówczas z akcją edukującą dorosłych i dzieci. Prowadzona była wraz z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

Trwająca od pięciu lat kampania nie ma tylko charakteru informacyjnego. Podczas spotkań mieszkańcy otrzymują różnego typu elementy odblaskowe, które mogą później wykorzystać i bezpiecznie poruszać się zarówno poza terenem zabudowanym, jak i w miastach.

– W tym roku szkolnym z naszych zajęć w subregionie ostrołęckim skorzystało już 495 uczniów i 693 maluchów. Do wakacji czekają nas jeszcze 52 spotkania w szkołach oraz 48 w przedszkolach. Wszystko po to, by już najmłodsi Mazowszanie mogli czuć się w ruchu drogowym bezpiecznie – sumuje radny mazowiecki Mirosław Augustyniak.

W ubiegłym roku szkolnym z zajęć na temat bezpiecznego poruszania się po drodze skorzystało w subregionie ostrołęckim 3 345 uczniów, a w tym roku szkolnym w spotkaniach dla starszych uczniów już wzięło udział 239 dzieci.

Aby poszerzyć krąg odbiorców, w 2017 roku, stworzono dodatkowo kampanię „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny – wyprawka dla pierwszoklasistów”. Każdy uczeń pierwszej klasy na Mazowszu otrzymywał wyprawkę, w skład której wchodzą elementy odblaskowe w formie zawieszek, które można przypiąć do plecaka lub ubrania, opaska odblaskowa oraz opaska LED, którą można założyć na rękę lub obuwie. Organizowane były również spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci. W subregionie ostrołęckim w ubiegłym roku szkolnym spotkania odbyły się w 14 szkołach podstawowych, dzięki czemu 594 pierwszoklasistów otrzymało zestawy BRD.

Od września 2018 roku ruszył również program „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny – bezpieczny przedszkolak”. Podczas spotkań maluchy dostawały maskotki odblaskowe, a przedszkola – węże odblaskowe, poprawiające bezpieczeństwo dzieci podczas wyjść poza placówkę. Ubiegły rok szkolny w subregionie ostrołęckim to 1411 wyedukowanych przedszkolaków. Tylko w tym roku szkolnym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce zorganizował już trzy spotkania, w których wzięło udział 135 pierwszoklasistów i 693 przedszkolaki. Na terenie subregionu ostrołęckiego do przedszkoli przekazano 26 węży odblaskowych.

W tym roku samorząd województwa wraz z WORD-ami i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej wprowadził pilotażowo zajęcia dla dwóch grup kierowców. Jedną z nich są osoby po 55. roku życia, drugą – młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata. Każda z grup miała okazję brać udział w szkoleniach zorganizowanych na terenie Toru Modlin.

Uczestnicy uczyli się nie tylko oceniać sytuację w szczególnych warunkach drogowych, ale też poznali niebezpieczeństwa wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na sprawność kierowcy. W przypadku młodych kierowców – zwracano uwagę na wpływ emocjonalności podczas prowadzenia auta.

W sumie w zajęciach dla osób powyżej 55. roku życia wzięło udział 377 kierowców, w tym 50 z subregionu ostrołęckiego. Pod koniec listopada zakończą się szkolenia dla osób w wieku 18-24 lata. Ogólnie weźmie w nich udział ponad 300 młodych kierowców, z czego 29 z subregionu ostrołęckiego miało już okazję próbować swoich sił na Torze Modlin.