Betlejemskie Światło Pokoju wędruje po Ostrołęce (zdjęcia)

Co roku harcerze przekazują w Ostrołęce Betlejemskie Światło Pokoju. To symbol pokoju, pojednania między narodami, a także miłości i nadziei.

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju dotarła do Ostrołęki kilka dni temu. Odebrali je w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Płocku dh komendant Hufca ZHP w Ostrołęce Łukasz Szczepankowski i dh skarbnik Kuba Madej. 14 grudnia harcerze zaczęli przekazywać Światło Pokoju w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim.

Trafiło m.in, do ratusza, Starostwa Powiatowego czy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymali je m.in. wiceprezydent Ostrołęki Anna Gocłowska, przewodniczący Rady Miasta Wojciech Zarzycki, starosta Stanisław Kubeł czy kierownik delegatury MUW Marcin Grabowski.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Po raz pierwszy Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych.