Ostrołęka będzie mieć Młodzieżową Radę Miasta

„Uroczyście ślubuję, że jako Członek Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki będę pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Miasta Ostrołęki, będę działać zawsze w zgodzie z prawem oraz z interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Rady” – takie ślubowanie złożą na pierwszej swojej sesji młodzieżowi radni. Będą mogli poprzeć je słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”

Radni miasta na sesji z 25 kwietnia powołali Młodzieżową Radę Miasta. To nowość w ostrołęckim samorządzie.

Dziś spełniają się marzenie młodego pokolenia miasta Ostrołęki – tak podsumował tą inicjatywę radny Paweł Niewiadomski.

I przypomniał, że prace nad powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki zaczęły się 9 stycznia 2019 roku, od petycji Bartosza Śniecińskiego. Kolejnym krokiem było spotkanie grupy młodzieży z władzami miasta. Spotkań tych było kilka, a ich owocem stał się wniosek, złożony przez dorosłych radnych, dotyczący powstania Młodzieżowej Rady.

Wydawało się, że głosowanie przebiegnie bez uwag. Tak się jednak nie stało, bo po słowach radnego Janusza Kotowskiego, zarządzono 40 minut przerwy.

– Historia naszej samorządności zna próby podejścia to utworzenia młodzieżowej rady – mówił radny Janusz Kotowski. – Próbował przewodniczący Dariusz Maciak i przewodniczący Mariusz Popielarz. Tamte próby się nie udały, ta sądzę, że się uda. Wprawdzie młodzi mają teraz wiele propozycji od świata, ale jeśli chcieliby się zaangażować w prace samorządowe, to bardzo dobrze, i bardzo się cieszę, że zostanie im stworzona taka możliwość – powiedział radny. I dodał, że nie można statutu wypuścić z błędami. I by tak się nie stało należy dodać lub przesunąć kilka przecinków. Zaapelował też, by po słowach ślubowania dopisać możliwość powiedzenia: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Poprawka „z Bogiem” rozbiła głosowanie, bo na sesji nieobecny był jeden z wnioskodawców – Waldemar Popielarz. A, że prawo wymaga w przypadkach uzasadnienie zmian wraz z podpisem wnioskodawców, skończyło się na 40 minutowej przerwie, w czasie której Mariusz Popielarz podjechał do brata, by uzyskać wymagany podpis.

Udało się, i głosowanie, w sprawie powołania Młodzieżowej Rady, i nadania jej statutu, przebiegło bez przeszkód. Radni poparli projekt jednogłośnie „za”.

W imieniu ostrołęckiej młodzieży podziękował Maciek Perzanowski. – Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Radą Miasta i Radą Seniorów będzie się układać bardzo dobrze, i uznacie nas za świetny pomysł – powiedział.

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki. Tak będzie funkcjonować:

 • Rada będzie reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Ostrołęki. Jej członkami mogą być reprezentanci szkół ponadpodstawowych. Jej skład liczyć będzie 23 osoby,
 • będzie organem o charakterze konsultacyjnym organów miasta w sprawach dotyczących młodzieży ostrołęckich szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i uczelni wyższych,
 • jej kadencja trwać będzie 2 lata,
 • jej członkowie będą pracować społecznie. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy jednak, że: „Po utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie Miasta z przeznaczeniem na statutową działalność Młodzieżowej Rady”.

Zadania Młodzieżowej Rady Miasta:

 • wyrażanie opinii, postulatów i wniosków w sprawach istotnych dla środowiska młodzieżowego Ostrołęki,
 • opiniowanie uchwał i zamierzeń samorządowych dotyczących młodzieży, o ile organy miasta wystąpią o taką opinię,
 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Ostrołęce,
 • podejmowanie działań w zakresie upowszechniania idei samorządowej,
 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
 • nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich oraz organizacjami młodzieżowymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz młodzieży w ramach współpracy prowadzonej przez miasto Ostrołęka.

Fot. UM Ostrołęka