Beata Mikulska nową rzeczniczką prasową więzienia w Przytułach

Zakład Karny w Przytułach Starych ma nową rzeczniczkę prasową. Została nią Beata Mikulska.

St. szer. Beata Mikulska zastąpiła na tym stanowisku mjr Agnieszkę Chaberek.

Nowa pani rzecznik jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką. Już na studiach swoje zainteresowanie zwróciła ku pracy w jednostce penitencjarnej.

Po zakończeniu edukacji na uczelni wyższej Beata Mikulska rozpoczęła staż w dziale kwatermistrzowskim Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Do służby powołana została w 2017 roku, obejmując stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego, pracując z osobami tymczasowo aresztowanymi oraz skazanymi.

Następnie powierzono jej obowiązki inspektora do spraw zatrudnienia, które wykonuje do chwili obecnej. Obowiązki rzecznika prasowego Zakładu Karnego w Przytułach Starych objęła w piątek 7 lutego 2020 r.