Awaria Czajki. Jest komunikat Sanepidu w Ostrołęce

„Osoby przebywające na terenach wykorzystujących wodę z Wisły do picia, z uwzględnieniem również ujęć prywatnych, oraz do kąpieli i uprawiania sportów wodnych, obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z wody – informuje Sanepid w Ostrołęce.

W poniedziałek 31 sierpnia na stronie Sanepidu w Ostrołęce znalazła się następująca informacja:

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce w związku z awarią kolektora przesyłowego do oczyszczalni ścieków „Czajka” i związanego z tym  zrzutem ścieków do Wisły informuje, iż osoby przebywające na terenach wykorzystujących wodę z Wisły do picia, z uwzględnieniem również ujęć prywatnych, oraz do kąpieli i uprawiania sportów wodnych, obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z wody.

Przypomnijmy, że to druga awaria w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie w ciągu roku. Nieczystości znów popłynęły do rzeki, stanowiąc zagrożenie dla ekosystemu Wisły.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął kontrolę w MPWIK w Warszawie. Kilka dni temu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiedział skierowanie sprawy zrzutu ścieków do prokuratury. 

31 sierpnia po południu Wody Polskie raportowały:

„Pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego Wód Polskich przeprowadzili kontrolę stanu wody rzeki Wisły. Uciążliwość zapachowa największa jest w rejonie wylotu przy ul. Farysa, w dół Wisły zmniejsza się, lecz zapach fekaliów wciąż jest wyczuwalny. Fetor czuć ponownie w rejonie ujścia Narwi, gdzie zaobserwowano kożuch zanieczyszczeń na powierzchni wody przy brzegu.”

„Dziś (1 września – red.) fala nieczystości minie Toruń. W związku z opadami deszczu, aktualny zrzut mieszaniny wód opadowych oraz ścieków z kolektora wynosi 4 m3/s – informują Wody Polskie.

Fot. Wody Polskie