Arkadiusz Czartoryski o bezpieczeństwie na Konwencji PiS

Podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach (6 lipca) głos w panelu dyskusyjnym na temat bezpieczeństwu i administracji zabrał poseł z Ostrołęki, Arkadiusz Czartoryski.

Arkadiusz Czartoryski nawiązał do programu PiS uchwalonego w Katowicach w roku 2014. W programie tym zakładano modernizację służb i przywrócenie bezpieczeństwa obywateli.

– Jak wynika z ostatnich badań społecznych, dziś Polacy czują się bezpieczni. To wielki sukces rządu i formacji PiS. W Polsce udało się wyeliminować zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Przywracane są posterunki policji. Udało się przełamać niemoc, którą minister z czasów PO-PSL Bartłomiej Sienkiewicz ocenił, nagrany na taśmach, słowami: „Państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje” – tak swoje wystąpienie sumuje ostrołęcki poseł.

Ale wystąpienie było o wiele dłuższe. Arkadiusz Czartoryski mówił:

-Kiedy inne kraje europejskie zmagały się z dramatycznymi w skutkach zamachami i zapowiedziami kolejnych aktów terroru, Polska jest jednym z nielicznych państw, w którym takowe zagrożenia w ogóle nie występowały albo były skutecznie udaremniane przez służby państwa. Udało nam się również zapobiec fali nielegalnej migracji, z którą zmagało się wiele krajów europejskich.

Poseł wspomniał o zmianie jaka się dokonała, jeśli chodzi o możliwość wyrażania swoich przekonań podczas manifestacji, marszów czy zgromadzeń.

-Za rządów Platformy Obywatelskiej niemal każde większe wydarzenie tego typu kończyło się zamieszkami i zniszczeniami mienia. Teraz, nie dość, że każdy obywatel ma prawo brać udział w tego typu wydarzeniach, to jeszcze może udać się na nie z pełnym przekonaniem, że odpowiednie służby zapewnią mu bezpieczeństwo – stwierdził.

Przytoczył też statystyki dotyczącej polskiej policji. Wynika z nich, że 74 proc. Polaków dobrze ocenia jej pracę. W porównaniu z 2013 rokiem ta pozytywna ocena wzrosła aż o 17 proc. Jeszcze większy wzrost pozytywnych opinii nastąpił w odpowiedziach na pytanie o to, czy miejsce (dzielnica, osiedle lub wieś), w których mieszkają badani, można nazwać bezpiecznym i spokojnym. W ostatnim badaniu twierdząco na to pytanie odpowiedziało 98 proc. osób, co oznacza wzrost 5 proc.

Wszystkie te pozytywne zmiany, zdaniem ostrołęckiego posła, to wynik szeregu inicjatyw ustawodawczych podjętych przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, tj.: Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dniach 10 czerwca 2016 r. (tzw. Ustawa Antyterrorystyczna), Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” z dnia 15 grudnia 2016 roku, Nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw czy Ustawa o dokumentach publicznych.

-Przyjęliśmy też ustawę powołująca do życia nową formację Służbę Ochrony Państwa, której proces budowy nadal trwa. Polski Rząd w znacznie szerszym stopniu niż miało to miejsce do tej pory zajął się także problemem cyberbezpieczeństwa. W 2017 roku przyjęliśmy bardzo ważny dokument w postaci Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022. Został on opracowany przez grupę̨ składającą się̨ z przedstawicieli resortów: cyfryzacji, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Biura Bezpieczeństwa Narodowego – wymieniał poseł.

Do sukcesów obecnej ekipy rządzącej Arkadiusz Czartoryski zaliczył także przywracanie posterunków policji i urzędów pocztowych oraz stopniowe odtwarzanie dworców i połączeń autobusowych.

W podsumowaniu stwierdził:

-Bez wątpienia udało się nam bardzo wiele zrobić, o czym świadczy stale rosnący poziom poczucia bezpieczeństwa Polaków. W 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy rządy 68 proc. osób było zdania, że Polska jest krajem w którym żyje się bezpiecznie. W kwietniu 2018 roku, kiedy przeprowadzono ostatnie tego typu badanie, takie zdanie wyraziło już 86 proc. respondentów. Blisko dwudziestoprocentowy wzrost dokonany na przestrzeni jedynie trzech lat to obiektywnie rzecz biorąc doskonały wynik.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Oli

Dobre wystąpienie. Gratulacje

Maro

Mamy Posła, którego nikt normalny się nie zawstydzi

Max

Każde wystąpienie Posła Arkadiusza jest na poziomie. Tyle lat w polityce owocuje doświadczeniem. Oby na jesieni starczyło Panu Posłowi sił, musimy wygrać wybory, Polska potrzebuje dobrej kontynuacji!

Bez wazeliny.

Tylko dlaczego na tak niskim poziomie ?