Animatorzy sportu poszukiwani. Boisk jest siedem

W związku z realizacją programu „Lokalny Animator Sportu” w 2020 roku Miasto Ostrołęka ogłosiło nabór na stanowisko animatora sportu na siedmiu boiskach typu orlik.

Czas składania wymaganych dokumentów mija w południe 10 stycznia (papiery powinny być adresowane do: Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu z adnotacją „Animator Orlika” i składane w biurze podawczym Urzędu Miasta Ostrołęki Plac Bema 1).

Do zadań animatora należeć będzie m.in. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi oraz rozwijanie wolontariatu.

Kto może zostać animatorem? Mile widziane osoby z
wykształcenie wyższym z zakresu wychowania fizycznego lub sportu, posiadający uprawnienia instruktora lub trenera nadane przez PZS, mający doświadczenie szkoleniowe (udokumentowane minimum 5 lat) oraz doświadczenie organizacyjne w sporcie.

Do wyboru jest praca na orlikach w Ostrołęce przy ulicach: Batalionu Czwartaków, Papierniczej. Jaracza, Gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, Skowrońskiego, H. Sienkiewicza oraz J. Hallera.