Agresywne owady w Woli Błędowskiej. W akcji strażacy z Brodowych Łąk

18 sierpnia o godz. 18:00 strażacy z Brodowych Łąk zostali wezwani do usunięcia kilku gniazd agresywnych owadów błonkoskrzydłych z poddasza budynku mieszkalnego w Woli Błędowskiej.

Dla przypomnienia: Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia, w których znajdują się owady. Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności. Wskazane jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w dezynsekcji. Wskazane jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w dezynsekcji. Strażacy usuwają owady z domów prywatnych, ale nie są to ich działania obligatoryjne.

Obligatoryjne działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych Straż Pożarna prowadzi jedynie w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia czy przychodniach lekarskich.