40 mln zł dla wyjątkowych i gospodarnych. KGW także w małych miastach

Nowelizacja ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich została podpisana. Oznacza to, że już niebawem będzie można składać wnioski o dofinansowanie KGW.

W myśl przepisów, które zostały już podpisane przez prezydenta, koła gospodyń wiejskich będą mogły mieć siedzibę i działać także na terenach sołectw położonych w granicach administracyjnych miast, i miast do 5 tys. mieszkańców. Nowością jest także zapis, że w kole można działać niezależnie od miejsca stałego zamieszkania. Z dotacji w tym roku może skorzystać każde koło zarejestrowane w ARMiR. Jeżeli koło otrzymało wsparcie w ubiegłym roku, to w 2019 roku ponownie może ubiegać się o środki. W budżecie państwa jest na ten cel (w 2019 roku) zarezerwowanych 40 mln zł.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania zaplanowanej puli pieniędzy, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

„Na stronie www.arimr.gov.pl, ogłaszana będzie, narastająco począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, do 10. dnia każdego miesiąca według stanu za miesiąc poprzedni, informacja o kwocie, na jaką zostały założone wnioski o przyznanie pomocy. Ogłaszana będzie też informacja o zaprzestaniu przyjmowania wniosków”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w ARMiR. W Ostrołęce ARMiR mieści się przy ul. Kościuszki 17.

Zgodnie z ustawą – koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich. Koło może założyć dziesięć osób.