300 zł na „Dobry Start”. Można składać już wnioski

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przypomina, że od 1 lipca osoby uprawnione do ubiegania się o jednorazowe  świadczenie „Dobry Start” mogą składać  wnioski drogą elektroniczną. Wnioski złożone w tej formie umożliwiają sprawniejsze rozpatrywanie oraz szybsze przyznanie świadczenia.

Program „Dobry Start” oznacza 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wnioski  można składać od 1 lipca 2020r online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –  empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia w wersji papierowej w siedzibie MOPR przy ul. Hallera 12.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2020r., świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020 roku. Natomiast w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

O świadczenie „Dobry Start” może ubiegać się rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej .

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.