2 maja Dzień Flagi. Wiesz jak uczcić Biało-Czerwoną?

2 maja każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez wywieszenie flagi państwowej w swoim domu lub w inny sposób m.in. poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach związanych z Dniem Flagi Rzeczypospolitej.

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. Miłość do barw narodowych oznacza prezentowanie ich zgodnie z tradycją i honorem. Warto poznać te zasady. Temu służy opracowany w MSWiA miniprzewodnik „Biało-Czerwona”.

Publikacja wskazuje m.in. różnice między flagą, a barwami narodowymi. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8.

Przypomina też o wielu zasadach związanych z flagą, m.in.:

Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.

Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków.

Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli  eksponuje się na  masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

Jest wiele form eksponowania barw narodowych np. są noszone w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej.