18 laptopów dla szkół z gminy Troszyn. Grant ze „Zdalnej szkoły+”

Wójt gminy Troszyn Edwin Mierzejewski 14 grudnia przekazał dyrektorom szkół podstawowych z gminy Troszyn nowe laptopy. Zostały one zakupione z programu „Zdalna szkoła+” – pieniądze na nie dała Unia Europejska.

Do gminy Troszyn trafiło 18 laptopów. 12 laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie, a kolejnych 6 – Szkoła Podstawowa w Kleczkowie. Z pewnością sprzęt przyda się podczas zdalnych lekcji. Użyczać go będą dyrektorzy szkół, a gdy już pandemia ustanie, laptopy z powrotem wrócą do szkół i będą służyły na miejscu wszystkim uczniom.

Laptopy zakupione zostały w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego przez Unię Europejską. Gmina Troszyn pozyskała na ich zakup dotację w wysokości 54 990 tys. zł

Fot. Urząd Gminy Troszyn