16 granatów w gminie Lelis!

Aż 16 granatów moździerzowych znaleziono podczas prac polowych na terenie gminy Lelis. Niebezpieczne przedmioty wykopano w niedzielę 9 sierpnia.

– Wczoraj dyżurny ostrołęckich policjantów został powiadomiony niebezpiecznym znalezisku, które zostało znaleziony na terenie gminy Lelis – informuje oficer Policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.

Znalezione przedmioty to granaty moździerzowe wraz z zapalnikami o kal. 82 mm, które został odnalezione podczas prowadzonych prac polowych.

Na miejsce wysłano policjantów z nieetatowej grupy rozminowania minersko-pirotechnicznego.

– Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne miejsce przed dostaniem się do niego osób postronnych. O znaleziskach powiadomiono także saperów, którzy mają w najbliższym czasie wywieźć je na poligon.  

Przypominamy, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch:

  • pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć,
  • o znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

Fot. KMP Ostrołęka